Index festival Fandom.no Fandom.no

Navn Vinterkon 1
Spillkongress på Bjølsen
Dato 27 feb - 1 mars 98
Felleshuset, Sarpsborggt. 7 (bakgården)
Adresse Ares, Boks 121, Vinderen
0319 Oslo
Kontakt Johannes Berg: 22 14 41 63
Kontonr. 08135198049
Medlemskap Kr. 75 innen 1/2. Kr. 100 i døra
Info Ares Bjølsen arrangerer en avslappet spillkongress.

På programmet står bl.a. Europa Universalis, War in Europe, History of the World, Nuclear War, Babylon 5 Project, AD&D, Meta og NAF2.

Sist oppdatert 0814.1823