Index forening Fandom.no Fandom.no

Navn Arthedain
Norges Tolkienforening
Adresse Postboks 37, Blindern
0313 Oslo
Epost mailto:bjornts@ii.uib.no
Websider http://www.ii.uib.no/~bjornts/arthedain/arthedain.html
Kontakt Bjørn Tore Sund
Kontonr. 0814.211.6325
Medlemskap Kr. 90,- pr. år
Info Arthedain er alvisk, og er en kombinasjon av to del-ord, Arth, som betyr land, og edain, som betyr menneske. I J.R.R. Tolkiens verker er Arthedain den nord-vestlige delen av den gamle verden, så når er navn nå engang skulle velges for Norges Tolkienforening, var dette et like godt navn som mange andre.

Arthedain ble stiftet i Oslo 16. september 1981. Aktivitetene har vært delt i to deler, for det første gjennom arrangering av møter, og i tillegg utgivelsen av foreningens medlemsblad, Angerthas.

For Arthedains vedkommende er ikke arrangering av møter lengre et sentralt emne, ettersom denne aktiviteten nå er overtatt av de to relativt nystartede lokalforeningene i Oslo (Talath Aer) og Bergen(Mithlond). Hvis du bor i, eller i nærheten av Oslo eller Bergen, foretrekker vi at du melder deg inn i din lokalforening. Du blir da samtidig medlem i Arthedain, selvfølgelig.

Som Arthedain-medlem mottar to medlemsbladet Angerthas ca. tre ganger i året.

Sist oppdatert 1220.1756